Variation i svenskan i Helsingfors. Fonetisk kvantitet i förhållande till olika sociala variabler och kontexter

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sarah Wikner
Publication year: 2018
Journal: Folkmalsstudier
Volume number: 56
Start page: 137
End page: 167

Last updated on 2020-05-08 at 05:16