School mathematical practices as experiences of identity work in relation to problem solving - a critical examination

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Sofi Röj-Lindberg
Redaktörer: Lars Burman
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2009
Förläggare: Åbo Akademi university
Moderpublikationens namn: Problem Solving in Mathematics Education: proceedings of the 10th ProMath conference
Seriens namn: Report from the Faculty of Education. Åbo Akademi University
Nummer i serien: 27
Artikelns första sida, sidnummer: 107
Artikelns sista sida, sidnummer: 128
ISBN: 978-952-12-2334-1


Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 02:37