Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Miriam Rönnqvist
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Scandinavian Journal of History
Volym: 44
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 134

Senast uppdaterad 2019-23-11 vid 03:28