Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Miriam Rönnqvist
Publication year: 2019
Journal: Scandinavian Journal of History
Volume number: 44
Issue number: 1
Start page: 131
End page: 134

Last updated on 2019-07-12 at 03:19