De romerska papegojorna

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Romhorisont.Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska Institutet i Rom
Nummer: 69
Artikelns första sida, sidnummer: 26
Artikelns sista sida, sidnummer: 28


Nyckelord

iconography

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:36