Den konsthistoriska kursen

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Romhorisont.Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska Institutet i Rom
Nummer: 68
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 9


Nyckelord

Art History

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:35