Application in the World of Understanding: Researchers’ Experiences of Participation in Reflective Dialogues

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linda Nyholm, Susanne Salmela, Lisbet Nyström
Förläggare: Sage
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Global Qualitative Nursing Research
Volym: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 8
eISSN: 2333-3936

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 02:34