Det vårdande i reflektiva dialoger – vårdares upplevelser som kliniska medforskare = The Caring in Reflective Dialogues – Carers' Experiences as Clinical Co-researches

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linda Nyholm, Susanne Salmela, Lisbet Nyström
Förläggare: Universitetsforlaget
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Tidsskrift for omsorgsforskning
Volym: 4
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 261
Artikelns sista sida, sidnummer: 268
eISSN: 2387-5984


Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 05:51