Book review: Lena Gemzöe, Marja-Liisa Keinänen and Avril Maddrell (eds): Contemporary Encounters in Gender
and Religion: European Perspectives.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofia Sjö
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Temenos
Volym: 54
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 109
Artikelns sista sida, sidnummer: 111


Nyckelord

gender, religion in Europe

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:21