[Bildredaktör för] Åbo Akademi och samhället. Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet 1918–2018

F3 Konstnärlig del av en icke-konstnärlig publikation


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Annette Landen
Förläggare: Åbo Akademis Förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-951-765-883-6


Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 04:11