[Bildredaktör för] Åbo Akademi och samhället. Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet 1918–2018

F3 Artistic part of a non-artistic publication


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Annette Landen
Publisher: Åbo Akademis Förlag
Place: Åbo
Publication year: 2018
ISBN: 978-951-765-883-6


Last updated on 2020-12-08 at 05:58