Suomi tarvitsee opetusta kahdella kielellä

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Turun Sanomat
Volym: 114
Nummer: 79
Artikelns första sida, sidnummer: 2
Artikelns sista sida, sidnummer: 2

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 05:34