[Bildredaktör för] Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap 1918-2018

F3 Konstnärlig del av en icke-konstnärlig publikation


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Annette Landen
Förläggare: Åbo Akademis Förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-951-765-884-3


Senast uppdaterad 2019-13-11 vid 02:53