[Bildredaktör för] Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap 1918-2018

F3 Artistic part of a non-artistic publication


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Annette Landen
Publisher: Åbo Akademis Förlag
Place: Åbo
Publication year: 2018
ISBN: 978-951-765-884-3


Last updated on 2020-26-01 at 02:39