Åbo Akademi blir hundra år

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Suomen Turku
Volym: 2018
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 11

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 04:25