Människorna och vardagen: Minnen av studier och arbete vid Åbo Akademi

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Redaktörer: Anders Ahlbäck & Henry Nygård
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Åbo Akademi och samhället
Artikelns första sida, sidnummer: 37
Artikelns sista sida, sidnummer: 115
ISBN: 978-951-765-883-6


Nyckelord

Students, university history, Åbo Akademi

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:36