Emigranter och kosmopoliter i 1700-talets protestantiska Europa. Cahrles Étienne Jordan, Éléazar de Mauvillon och Johan Arckenholtz

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Svante Lindberg
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 31
Artikelns sista sida, sidnummer: 40

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 03:25