Att vara och agera medborgare: En etnografisk studie i folkbildande praktiker

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pastuhov Annika
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3649-5

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 08:07