Clinical Competence - the Core of Nursing Education

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gun-Britt Lejonqvist
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3732-4
eISBN: 978-952-12-3733-1

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 04:02