Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Kaldestad
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Antal sidor: 168
ISBN: 978-951-765-903-1
eISBN: 978-951-765-904-8

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 06:36