Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Marie Ljungquist
Publisher: Åbo Akademis förlag
Place: Åbo
Publication year: 2018
Number of pages: 266
ISBN: 978-951-765-901-7
eISBN: 978-951-765-902-4

Last updated on 2020-06-08 at 04:16

Share link