Patriarkatets litterära konkurs - den manliga författarrollen problematiserad i fyra nyare finlandssvenska romaner

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Claes Ahlund
Publisher: Föreningen Granskaren
Place: Åbo
Publication year: 2018
Journal: Finsk tidskrift
Volume number: 2018
Issue number: 3-4
Start page: 67
End page: 75

Last updated on 2019-18-10 at 04:17