Decreased levels of keratin 8 sensitize mice to streptozotocin-induced diabetes

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: ALAM C.M., SILVANDER J.S.G., HELENIUS T.O., TOIVOLA D.M.
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Acta Physiologica
Volym: 224
Nummer: 2


Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 03:22