Rum för eftertanke: En antologi om att utmana det invanda

E3 Edited popular book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Jonas Ahlskog, Mio Lindman
Place: Åbo
Publication year: 2018
Publisher: Folkets Bildningsförbund r.f.
ISBN: 9789529622153


Abstract
Texterna i den här antologin härstammar från det livskraftiga och i
tjugo år återkommande folkbildningssamtal som kallas filosoficafé i Åbo.
Bidragen förkroppsligar filosoficafeets fria och reflekterande anda.
Avsikten med filosoficafeets föredrag har varit att ge rum för samtal,
och det samma kan sägas om antologins texter, som baserar sig på
anföranden under filosoficafeet. Som läsaren märker har temana varit
lika brokiga som livet självt, och behandlat allt från existentiella
frågor till miljöförstörelse, magi, mellanmänsklig förståelse,
konspirationsteorier, Afrikas exploatering och ekonomisk politik.
Gemensamt för dem är en diskuterande och ifrågasättande anda.
Filosoficafeerna har uppmanat sin publik att utmana det invanda. Det gör
också den här boken.
Keywords

Moral philosophy, Philosophy of Understanding


Documents


Last updated on 2020-20-09 at 05:58