Reformimplementering i förskolepraktik: ett exempel på hur förskollärarens ansvar har tolkats och omsatts av förskolechefer och arbetslag

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Förläggare: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Förlagsort: Göteborg
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
Tidskriftsakronym: NOAD
Volym: 4
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 59
Artikelns sista sida, sidnummer: 75
eISSN: 2002-1534


Senast uppdaterad 2019-11-11 vid 04:47