Reformimplementering i förskolepraktik: ett exempel på hur förskollärarens ansvar har tolkats och omsatts av förskolechefer och arbetslag

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Publisher: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Place: Göteborg
Publication year: 2018
Journal: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
Journal acronym: NOAD
Volume number: 4
Issue number: 2
Start page: 59
End page: 75
eISSN: 2002-1534


Last updated on 2020-30-03 at 05:03