Språkhistoria och nordistikens historia – nordistiska doktorsavhandlingar på 1900-talet

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Saara Haapamäki
Editors: Erik Magnusson, Lena Rogström
Place: Göteborg
Publication year: 2010
Publisher: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet
Book title: Språkhistoria - hur och för vem?
Title of series: Studier i svensk språkhistoria
Number in series: 10
Start page: 1
End page: 19
ISBN: 978-91-974747-5-7
ISSN: 0348-7741


Keywords

History of Ideas, linguistics, Swedish language

Last updated on 2020-18-02 at 04:37