Låt inte musiken rädda dig från sporten

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaj Ahlsved
Förläggare: Classicus Oy
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Rondo classic
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 65


Nyckelord

cultural musicology, Music, Music education, musicology, music schools, popular music

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 08:51