Valheen jäljillä

E2 Populär monografi


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ari Haasio, Anu Ojaranta, Markku Mattila,
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Kustannusosakeyhtiö Avain
Artikelns sista sida, sidnummer: 250
ISBN: 978-952-304-166-0


Nyckelord

False media

Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 03:40