”Och en dag ska alla knän böjas” – ett teologi-dialogiskt montage om social orättvisa

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 2018
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 53
Artikelns sista sida, sidnummer: 68
eISSN: 0015-248X


Dokument


Senast uppdaterad 2019-20-10 vid 02:47