[Review/Recension] Anna Feuerstein & Carmen Nolte-Odhiambo (eds.) Childhood and Pethood in Literature and Culture. New York: Routledge, 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Ahlbäck
Förläggare: Svenska barnboksinstitutet
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Volym: 41
eISSN: 2000-4389

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:48