Neurocognition in childhood epilepsy: Impact on mortality and complete seizure remission 50 years later

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sillanpää Matti, Saarinen Maiju, Karrasch Mira, Schmidt Dieter, Hermann Bruce
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Epilepsia
Volym: 60
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 138

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:46