Skarvens och sälens socioekonomiska konsekvenser i Österbotten och Finland: En fallstudie av wicked problems

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kenneth Nordberg
Publisher: Publication series of Centre for Economic Development, Transport and the Environment
Place: Helsinki
Publication year: 2018
Start page: 1
End page: 102
ISBN: 987-952-314-661-7
eISBN: 987-952-314-662-4


Abstract

Konsekvenserna av den häckande
storskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) snabba tillväxt har framförallt
undersökts genom naturvetenskapliga studier av beroendeförhållanden mellan
skarvens diet, fiskbestånd och vattenkvalitet, samtidigt som de socioekonomiska
studierna varit få. Det här förhållandet har även bidragit till att
socioekonomiska faktorer beaktats i mycket liten utsträckning i undantagsbedömningar.
Rapporten vill adressera det här underskottet genom att sätta in skarvfrågan i
sin samhälleliga kontext. Socioekonomiska konsekvenser utreds dels genom en
enkät riktad till yrkesfiskare i Österbotten, dels genom intervjuer riktade
till lokalbefolkningen. Därutöver undersöker rapporten det finska
förvaltningssystemet för storskarv. Rapporten visar att det nationella systemet
är starkt begränsande. Systemet uppfattar inte påverkan på de ekonomiskt mest
relevanta processerna i dagens skärgårdssamhälle, nämligen olika typer av
fritidssysselsättning. Även för fiskenäringens del är myndigheternas verktyg
mycket trubbiga: medan undantagsprocesser utgår från undersökningar av
fiskbeståndens tillstånd består skarvens påverkan på yrkesfiskeutövningen i
första hand av att splittra fiskstim och skada fångsten i fångstredskapen.
Rapporten presenterar skarvfrågan som ett wicked
problem
: en fråga som har relevans på många olika dimensioner samtidigt,
till exempel, ekologiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt, och därför gör det
mycket resistent till lösningar. Därför måste frågan hanteras genom att alla
berörda intressenter får möjlighet att bidra med sin bild av verkligheten.


Keywords

Environmental governance

Last updated on 2020-30-05 at 04:54