Cognitive Effects of White Matter Pathology in Normal and Pathological Aging

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaskikallio Alar, Karrasch Mira, Rinne Juha, Tuokkola Terhi, Parkkola Riitta, Grönholm-Nyman Petra
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Alzheimer's Disease
Volym: 67
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 489
Artikelns sista sida, sidnummer: 493

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 07:39