Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography 2017: 1-2

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren, Annette Landen
Redaktörer: Lars Berggren, Annette Landen
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Åbo Akademi
Seriens namn: Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning - Nordic Review of Iconography
Nummer i serien: 1-2
ISSN: 2323-5586


Nyckelord

Iconography, iconology, medieval art, medieval churches, renaissance art

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 06:19