Wisdom Working group: Report on Sense-scape Workshop 'Sensing the Wisdom that Sits'

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Walters Victoria and Jaana Kouri
Förläggare: International Society for Ethnology and Folklore
Publiceringsår: 2011

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 06:02