Listening the Troubled Waters: Ethnographical Work as a Reciprocal Activity

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jaana Kouri
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Anthropological Journal of European Cultures
Volym: 19
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 93
Artikelns sista sida, sidnummer: 96
eISSN: 1755-2923

Senast uppdaterad 2019-22-08 vid 05:02

Dela länk