Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaisten tehtävät

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Matematiikkalehti Solmu
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 11

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:08