ION TRANSFER AT A POLY(3-OCTYLTHIOPHENE) FILM ELECTRODE

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: GRZESZCZUK M, BOBACKA J, IVASKA A
Förläggare: ELSEVIER SCIENCE SA LAUSANNE
Publiceringsår: 1993
Tidskrift: Journal of Electroanalytical Chemistry
Tidskriftsakronym: J ELECTROANAL CHEM
Volym: 362
Artikelns första sida, sidnummer: 287
Artikelns sista sida, sidnummer: 289
Antal sidor: 3
ISSN: 0022-0728

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 08:47