Makten och härligheten: mordet på det gamla universitetet

E2 Populär monografi


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tage A:Son Kurten
Förläggare: Labyrinth Books
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2018
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 239
ISBN: 978-952-5986-26-6


Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:27