ND 1995 s. 238 Nordland

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Wetterstein Peter
Editors: Johan Schelin
Place: Stockholm
Publication year: 2018
Publisher: Poseidon Förlag AB
Book title: Sjörättsliga landmärken
Title of series: Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt
Number in series: 27
Start page: 69
End page: 77
ISBN: 978-91-982633-3-6

Last updated on 2020-01-04 at 05:40