Från deliberativa ideal till demokratisk verklighet – en metastudie av den empiriska forskningen om deliberativa mini-demos

G3 Licentiate thesis


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Marina Lindell
Publisher: Åbo Akademi
Place: Vasa
Publication year: 2011
Number of pages: 158

Last updated on 2020-19-09 at 06:29