Transformations of identity and space in the Middle East and North Africa

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Raija Mattila, Ruth Illman
Förläggare: Donner Institute
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Approaching Religion
Tidskriftsakronym: AR
Volym: 8
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 2
eISSN: 1799-3121


Nyckelord

religion in the Middle East, Religious studies


Dokument


Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:48