Från opinion till deliberation

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Lindell
Förläggare: Tankesmedjan Lokus/Svenska Folkskolans Vänner
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2008
ISBN: 978-951-9087-79-5


Nyckelord

Deliberation, Deliberative democracy


Dokument


Senast uppdaterad 2020-17-02 vid 02:03