James S. Fishkin: When the People Speak. Deliberative Democracy and Public Consultation

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Lindell
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Politiikka
Volym: 52
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 251
Artikelns sista sida, sidnummer: 253


Nyckelord

Citizen participation, Deliberation, Deliberative democracy, Democracy, Participatory democracy

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:29