Research study about Estonian and Finnish mathematics students’ views about proof

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Viholainen, Madis Lepik, Kirsti Hemmi, Mervi Asikainen, Pekka E. Hirvonen
Redaktörer: Eva Norén, Hanna Palmér, Audrey Cooke
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning SMDF
Moderpublikationens namn: NORMA 17 – Nordic Research in Mathematics Education. The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education Stockholm, May 30 - June 2, 2017
Seriens namn: Skrifter från SMDF
Nummer i serien: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 119
Artikelns sista sida, sidnummer: 128
ISBN: 978-91-984024-1-4
ISSN: 1651-3274

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 05:05