A cross-cultural study of teachers’ relation to curriculum materials

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Leila Pehkonen, Kirsti Hemmi, Heidi Krzywacki, Anu Laine
Redaktörer: Eva Norén, Hanna Palmér, Audrey Cooke
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning SMDF
Moderpublikationens namn: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education Stockholm, May 30 - June 2, 2017
Seriens namn: Skrifter från SMDF
Nummer i serien: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 309
Artikelns sista sida, sidnummer: 318
ISBN: 978-91-984024-1-4
ISSN: 1651-3274

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 05:43