Caring about caring: Newly qualified teachers’ experiences of their relationships within the school community.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Aspfors J., Bondas T.
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Teachers and Teaching: Theory and Practice
Volym: 19
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 243
Artikelns sista sida, sidnummer: 259

Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 03:16