Mentoring as a contested practice: Supervision, support and collaborative self-development.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kemmis S., Heikkinen H.L.T., Fransson G., Aspfors J. & Edwards-Groves C.
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Teaching and Teacher Education
Volym: 43
Artikelns första sida, sidnummer: 154
Artikelns sista sida, sidnummer: 164

Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 04:08