Att kvalificera sig till mentor – perspektiv på kompetensbehov och utbildning av mentorer för nya lärare

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica Aspfors, Göran Fransson
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Psykologi i kommunen
Volym: 2
Nummer: 50
Artikelns första sida, sidnummer: 17
Artikelns sista sida, sidnummer: 27

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 07:00